glerie s orázky
Juniorská liga Wu-Shu
Liga_WU-SHU_121201_14
Liga_WU-SHU_121201_23
Liga_WU-SHU_121201_31
Liga_WU-SHU_121201_59
Liga_WU-SHU_121201_62
Liga_WU-SHU_121201_67
Liga_WU-SHU_121201_72
Liga_WU-SHU_121201_76 2
Liga_WU-SHU_121201_96
Liga_WU-SHU_121201_112
JL_Brno_140927_071
JL_Brno_140927_024