WOLESCHKO občasník o mé rodině, událostech i místech s ní spojených, jakož i o Olešku a jiných krajích

voda ve sklepě

Pršelo, jen se lilo. V pátek a v sobotu. A v sobotu a v neděli všude kolem byly z domů a ze sklepů vytaženy hadice a z hadic vytékala voda čerpaná z prostorů, kam natekla.
My jsme na tom byli podobně jako Ondřej.
Tedy v pátek v noci jsme čerpali vodu za sklepa a kolem půlnoci se zdálo, že dobrý. Nu a před čtvrtou ráno jsem zjistil, že to dobrý není a čerpal jsem znovu. Ona tedy ta tři čerpadla ve sklepě jsou v šachtičkách a mají za úkol vodu čerpat automaticky. No jo automaticky - znáte to. Plovák se tuhle zadrhne, tady se čerpadlo ucpe, támhle je potřeba vodu ve sklepě smetákem usměrnit a tak.
Ráno jsme si volali a když Ondřej domluvil a podrobně vylíčil, jak to probíhalo u nich, já už jen potvrdil podobný průběh a srovnali jsme si časové údaje kdo kdy byl hotov a kdo kdy ráno znovu začal.
Teď už je ve sklepě jen vlhká podlaha a vypadá to jako kdybych příliš intenzivně vytíral metodou co je mokrý, to je čistý.
Tedy ono tak ve skutečnosti je: tím intenzivním metením vody k čerpadlům se mi podařilo všechny tři místnosti sklepa skutečně pěkně uklidit. Inu i taková voda ve sklepě může mít pozitivní oučinek.
Pro pořádek ještě uvádím, že já jsem svou meteo stanici ještě pořád neuvedl znovu do provozu, ale Ondřej měřil. A naměřil 125mm!