WOLESCHKO občasník o mé rodině, událostech i místech s ní spojených, jakož i o Olešku a jiných krajích

Pan Halpern a pan Johnson

Nuže tedy vzhůru do divadla! Lístky jsme měli koupené už někdy od října, takže těšení bylo dlouhé. Navíc měl Matěj nějaký kurz v Praze a Kačka zase turnaj ve volejbale. Ale nakonec jsme se všichni sešli v Ungeltu.
Pan Němec a pan Kostka předvedli herecký koncert. Nejlepší na tom bylo, že i dětem se to líbilo a Matěj cestou domů nahlas přemýšlel o poslání té hry.
Zvláštní bylo, že jsme každý došli k jinému závěru.
Matěj soudil, že šlo o vzpomínky, které si každá z postav chtěla uchovat, Monika s Kačkou měly za to, že to celé popoháněla kupředu zvědavost a já jsem v tom viděl potřebu přátelství.
Inu, móc dobrý divadlo to bylo. Běžte se na něj do Ungeltu podívat. Pan Halpern a pan Johnson se to jmenuje.