WOLESCHKO občasník o mé rodině, událostech i místech s ní spojených, jakož i o Olešku a jiných krajích

v Novém roce do Nového světa

Tak tedy s Novým rokem novým krokem.
Se říká.
Já jsem spolu s Ondřejem v Novém roce vykročil do Nového světa. Přesněji řečeno mi Ondřej volal, jestli si nechci vyjít jen tak zafotit a že bychom zajeli na Hradčany a prošli se třeba po Novém světě. No samozřejmě, že ano. Slovo skutkem učiněno jest a v neděli odpoledne jsme na Nový svět vstoupili.
Nebyli jsme sami a očekávané prázdné ulice nás nevítaly.
Všude bylo lidí, jako by virové situace nebylo. Focení tudíž nabralo jiné dimenze, potažmo na Novém světě nic. Atmosféra křivolakých uliček v zamlženém zimním odpoledni se s lidmi poněkud vytratila.
Pár obrázků jsme si udělali až u hradu a u Schwarzenberského paláce. Zamlžené odpoledne jsme opustili ještě před setměním a plynové lampy se tudíž začaly rozsvěcet až po našem odjezdu.
Bylo to takové příjemné mrholivé nedělí odpoledne.

Malá_Strana_210103


Petřín_210103