WOLESCHKO občasník o mé rodině, událostech i místech s ní spojených, jakož i o Olešku a jiných krajích

pranostika na Tři krále

Po dlouhé době jsem se podíval na pranostiky, co že nám to ti Tři králové letos přinesou. A přišel jsem na to, že na Tři krále bývá počasí úplně stejné jako včera. Tedy velmi široký rozsah od bláta a vodu na poli přes silnou chumelenici až po zamrzlé kaluže. Od všeho bylo včera trochu a dneske je šest pod nbulou.
A co z toho lze usuzovat?
No přeci že bude dobře, úroda naplní sýpky a povodně letos nebudou. Dobře si to ti naši předkové vymysleli:

Je-li v tříkrálové noci mnoho hvězd, urodí se hojně brambory.

Padají-li na Tři krále sedláci, bude úrodný rok.

Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno.

Je-li tříkrálová noc hvězdnatá, budou se rodit beránci, býčci, kozlíci a kluci.

Je-li na Boží křtění měsíc v úplňku, toho roku lze očekávat povodně.