2018

virgule nebo fejzr

Čtenářský deník si nevedu. To ovšem neznamená, že si občas něco nepřečtu. Musím však připustit, že čtu výrazně míň, než mojesečtěláHanička. Na druhou stranu si zas píšu deník, což ona ne. Deník ovšem, jak již psáno, není čtenářský, čímž můžou vzniknout dohady, co a kdy, jestli vůbec, jsme četli, jelikož zapsaný to nemáme. Pochopitelně jsou knížky, který si pamatujeme víc a který míň. Kupříkladu knížky Miloše Urbana si pamatujeme. Objevil jsem ho knížkou Sedmikostelí, která nás oba uchvátila. Snad byla i jeho první. Od té doby všechny jeho knížky kupuju a některé i čtu. Hastrman patří do seznamu. Líbil se nám jako knížka a když jsem objevil, že vznikl i jako film, šli jsme se s mouzvědavouHaničkou podívat na Hastrmana i na Ondřeje Havelku, který svůj film v sobotu uváděl a pak zůstal i na krátkou besedu s diváky.
Líbilo se nám to. A nelíbily se nám předcházející reakce kritiků. Podíval jsem se totiž předem, co po čtvrteční premiéře filmu kritikové kritizují. Téměř všichni jako jeden muž vztyčili prapor a vytáhli do bitvy proti Hastrmanovi. Dokonce mám takovej pocit, že myšlenku opisují jeden od druhého. Taková vzácná shoda skoro jako za režimu jednoho názoru ve všech novinách. Škoda, že pan Havelka je takovej skromnej až plachej člověk a rovnou před projekcí filmu nabádal nás, diváky, abychom film brali jako "volně na motivy románu natočený", nikoliv jako filmový přepis knihy. Myslím, že by mu naopak slušelo sebevědomější prohlášení v tom smyslu, že román se mu stal inspirací ke skvělému filmovému zpracování … a tak dál.
V otázkách po filmu v diskuzi s panem Havelkou se objevila jedna, která, myslím, ilustruje tu filmovou náladu kolem Hastrmana: … já nejsem z Česka a jsem zvyklý na ty americký filmy a triky … a já jsem nepochopil tu scénu s tím hledáním vody … to tady děláte vždycky tak? … mohl byste mi to vysvětlit? …. Ptal se pán ze zadní řady americkou češtinou.
No, co dodat? Američan asi nikdy neviděl virguli a neví, že tady, když se kope studna, je zvykem vodu hledat takhle. Zrovna tak nám studnu hledal studnař u nás na zahradě. A jakej je tu pramen, panečku. V Amíkově na to budou mít asi nějaký vobchodníky, co uměj prodat studnu a do ní déšť, kdy si vzpomenou a kde je napadne. A ve filmech maj místo virgule lejzrovej fejzr … nebo tak něco.
Nuže, máte-li rádi pomalu plynoucí filmy, pohádky, lidové zvyky, hastrmany a nemusíte moc křížem se zaklínající flanďáky, je to knížka i film pro vás. Běžte se podívat. Můžu vám slíbit, že akčňák nabitej americkejma trikama to rozhodně není.