2018

S kým šije čert

A ještě je třeba přidat něco o hradu Kašperk, byť opět ze sešitku s pověstmi. Ani tam nám pověst nikdo nevyprávěl, tekže se musíme spokojit s vyprávěním Ondřeje Fibicha, který ty pověsti pro Kašperk sepsal. Nu, alespoň se dozvíme, proč je dnes Kašperk zříceninou.

S kým šije čert

V Zámeckých lesích jednou zabloudila dívka. Tu se před ní zjevila neznámá paní a radila jí: „Jdi tímto směrem, až přijdeš ke Kašperku, neboj se vstoupit. Pán hradu a všichni jeho lidé jsou tam zakletí. O půlnoci sestup do sklepa. Tam sedí veliký ohnivý pes na truhle. Musíš ho uchlácholit. Možná se potom objeví čert, se kterým musíš o závod šít panské šaty. Pokud vyhraješ, bude celý Kašperk probuzen z prokletí a hrabě se ti bohatě odmění.”
Nebojácná dívka se vydala za svým úkolem. Ani psa se nelekla a hezky ho pohladila od hlavy až k ocasu. Náhle, kde se vzal, tu se vzal, přiletěl čert a vybalil z rance dvoje nastřihané šaty a vyzval dívku k šití. Ta byla však velmi šikovnou švadlenkou, navlékala vždy kratší nit, bystře zapošívala a ruka se jí jen kmitala. Čert na to šel zhurta a naměřil si nit přes celou světnici. Při každém stehu běhal ode zdi ke zdi, do nití se zaplétal, takže mu šití trvalo dvojnásob déle. Netrvalo dlouho a děvče drželo v rukách krásné dámské šaty. Pekelník prohrál. Začertil se, zasmradil pokoj a vztekle zmizel. Hrad byl tak vysvobozen.
Jenže pán hradu se nezbavil své původní pýchy, kvůli které byl celý Kašperk zaklet a povídá dívce: ,,Předpokládal jsem, že můj hrad vysvobodí muž a tomu že dám svou dceru za ženu a věnem tento hrad.”
Tu se zjevila opět neznámá paní a na hraběte se obořila: „Ty hloupý lakomče! Zasloužíš konečný trest! Svého vysvobození už neužiješ. Nebudeš dlouho živ a tvé sídlo se stejně rozpadne."Tato věštba se splnila doslova a do písmene. Pán hradu druhý den zemřel a Kašperk do základů vyhořel. Jen rozpadlé zdi hlásaly pak jeho dávnou slávu.