WOLESCHKO občasník o mé rodině, událostech i místech s ní spojených, jakož i o Olešku a jiných krajích

návrat ke svobodě

Kočkeni už si zvykli a v noci se nebojí. To znamená, že do ložnice mohou být dveře zavřené a tudíž má našinec šanci se vyspat jinak, než s chlupatým límcem kolem krku. Udělal jsem tedy další krok a to návrat ke svobodě. Tím je míněn otevřený prostor. Otevřené dveře všude. Očekával jsem poklidnou noc. Kočkeni už přece nocují ve svém.
Pochopitelně ale například komora zůstává zavřená pořád, jelikož když takový kočken do komory vnikne, vznikne chaos, rámus a když za celým tím cirkusem zavřu dveře, ustane to a za okamžik se ozve tiché vyčítavé zamňoukání, které znamená: proč mě tu zavíráš, pane, zrovna jsem chtěla jít ven …
Ostatní dveře jsou otevřené a já tedy čekám, co bude v noci.
První fáze je večer, tak po desáté, před spaním.
Kočkeni vletí do postele jako uragán, začnou se rvát jako koně a dávají mi tím najevo, že bezpečnějšího kolbiště pod sluncem není. To se dá vydržet jen chvilku, neboť rvačka se se spánkem neslučuje.
"Mazejte ven, rváči!"
Kočkeni usoudí, že to přepálili a klidí se ven, do svých visutých pelechů.
Ve tři ráno přichází druhá fáze.
Přesněji řečeno přichází Indy, aby mi dala najevo, že je tu pro mě. To se dělá tak, že se předníma tlapkama ušlapává podložka a to tím způsobem, že se tlapy důrazně přikládají směrem dolů a s vytaženými drápky se zvedají. Jako když šlapete zelí. Tou podložkou je moje hlava hned poté, co mě Indy hlavu umeje, poněvadž hygiena především. Ve tři ráno.
"Hele, padej, eště spim," schodím chlupatce z postele a on si jde po svých. Po svých si teď už jít může, svou přízeň mi už dal najevo.
Závěrečná fáze se odehrává v pět.
Kočkeni si přitáhnou do postele hračky, tedy papírový střapec a plyš-myš. A to proto, aby se o ně mohli servat na tom nejbezpečnějším ringu na světě. V nohách postele.
"Tak a dost! Hračky do postele nepatří!"
No jo, ale vyprávějte to kočkenům.
Nastává budíček. Na prahu dveří je i ve tmě vidět Nemova bílá náprsenka. Idiana vidět není, protože černá je ve tmě černější než tma sama.
A tak vstáváme.
Tedy já vstávám.
Jdu dát kočkenům do misek jídlo a vodu. Kočkeni si naopak hned po snídani jdou zase lehnout.
Noc byla totiž vyčerpávající …