WOLESCHKO občasník o mé rodině, událostech i místech s ní spojených, jakož i o Olešku a jiných krajích

křest a přijímání

Letošní školní rok opravdu nebylo příliš mnoho koncertů a tím pádem, když se v neděli Kačka chystala se sborem zpívat po dohodě s místním panem farářem na mši v Úštěku, jel jsem se podívat a poslechnoput si to. Byl to zážitek.
Pan farář už na začátku pravil, že je to slavnostní den, poněvadž se bude křtít. A křtilo se. Tedy křtil se Dušan Lukáš. Ani u toho nebrečel, přesto že ho pan farář polil vodou svěcenou. Popravdě mě nenapadlo, že zrovna cikáni stojí o křest a opak byl pravdou. Přišla celé širší rodina a první lavice byly obsazeny pestrými tričky i květovanými šaty. Hned po křtu se klan sebral a pomaličku opustil kostel, což ovšem vznešenosti chvíle nijak neubralo, protože přišla na řadu další slavnost a to první přijímání.
Dvě do bílých šatečků vyšňořené holčičky poklekly před panem farářem, dostaly rozsvícené svíce na památku toho dne a jejich prvního přijetí těla i krve Páně.
Sbor k tomu všemu zpíval, paní učitelka suplovala varhaníka a pan farář chtěl ještě přidávat, že zpívají pěkně.
Náramné to bylo ikdyž se paní učitelka a sbormistryně v jedné osobě kapánek zlobila, že s panem farářem je těžká domluva, že se měli domluvit na repertoáru a nedomluvili se, že prý mají zpívat, co se hodí a to je problém, protože má být pevný pořádek a takhle to není profesionální … a tak.
I nešť. Profesionální to bylo. Já si užil báječně pestrou úštěckou slavností mši s Kaččiným sborem a paní učitelka dostala kytku od pana faráře.
Prima nedělní ráno to bylo.

… ps

Ten svatý Václav prý byl inspirací a předlohou Myslbekovi, když sochal toho svého na Václavák.

Ustek_1

Ustek_2