WOLESCHKO občasník o mé rodině, událostech i místech s ní spojených, jakož i o Olešku a jiných krajích

čerstvý vítr pokroku

… Náš ústav se vám mými ústy co nejsrdečněji omlouvá …
Kdo by neznal tuto památnou větu docenta Chocholouška. Řečený docent Chocholoušek, pokud vím, se takto omlouval maximálně třikrát za deset let. Jsou ovšem ústavy, které se omlouvat nemusejí, neboť nemají za co.
Například ten pro jazyk český.
Kdysi dávno se mi nezdálo takové divné slovo. Našel jsem ho na nějaké tabuli v Praze, kde bylo třeba něco někudy obejít. Na tabuli byla šipka a pod ní nápis Obchozí trasa. Přišlo mi to natolik podivné, že jsem volal do Ústavu a tam mi laskavá paní potvrdila, že slovo je správně podle pravidel. Vyslovil jsem podiv nad neobvyklým tvarem, ale to bylo tak všechno, co jsem s tím mohl udělat.
Aktuální příhoda z dnešního rána je podobná.
Máme vžito, že slova latinského nebo podobně starověkého třeba řeckého původu mají zvláštní skloňování. Například Zeus - Dia. Tudíž naprosto chápu Kačku, když se rozčiluje nad tvarem virus - virusu. A že prý se ve škole hádala, že správně je virus - viru, ale nemohla nikoho přesvědčit. Čili je tu opět nejsnažší pomoc: obrátit se na Ústav pro jazyk český.
Kačka se obrátila a dopadla jako já: tvar je v pořádku a obě varianty jsou použitelné a podle současných pravidel správné. Tedy můžeme říct virus - viru i virus - virusu.
Jde nám to sice tak nějak proti srsti a citu pro jazyk český, ale jak už jsem psal: to je tak všechno, co s tím můžeme dělat.
Pravidla jsou jasně dána.
Jenom holt se jako všechno i ta pravidla furt vyvíjej a co platilo včera, je v propasti dávnověku a z Ústavu vane čerstvý vítr pokroku.
Já se jen spolu se starými latiníky ptám: Cui bono?