2018

Pověst o zazděné Kateřině

Kolínskou záhadu popsanou v textu uvádějícím pověst o panně Miladě jsme vyřešili minulý týden. Je to vskutku prosté, milý Watsone! Kolín, přesněji řečeno odbočka z obchvatu na starou kolínskou silnici, je schovaná za protihlukovou zdí. Stačí se v kritickém okamžiku zakecat, což se mi stalo, a ani nevíte, že jste přejeli Kolín. Tentokrát jsem si tedy dal pozor a do Kolína jsme trefili. Čímž je tedy záhadné mizení Kolína jednou provždy objasněno. A máme tu prostor pro další pověst. Tentokrát z Lipnice:

Pověst o zazděné Kateřině

Krásná Kateřina z Landštejna se jednoho dne zamilovala do majitele
nedalekého hradu Orlíka Jindřicha z Dubé.
Když se to dozvěděl její muž, pán na Lipnici, Čeněk z Vartenberka,
nechal Jindřicha zavraždit a své ženě nachystal krutou smrt.
Do výklenku v hradní kapli vsadil nejprve mrtvolu svého soka
a k němu pak nechal postavit a ke zdi přikovat nebohou Kateřinu.
Své strašné dílo pak dokončil tím, že výklenek zazdil.
Od té doby prý v noci můžete potkat nebohou Kateřinu, jak bloudí
hradem a hledá svého milého.
Na počátku 18.století se při stavebních úpravách hradní kaple
skutečně našel zazděný výklenek a v něm dvě lidské kostry,
jedna údajně se zbytky brnění.


Je třeba ještě dodat, že pověst se vypráví i na Lichnici. Ovšem jinak.

Zde je převzatý text:
Podle zápisů Mikuláše Dačického z Heslova byla na Lichnici zazděna před vánocemi roku 1507 (tady bude chyba, jelikož Mikuláš Trčka se tohoto roku zdaleka nedožil) Kateřina, žena tehdejšího pána Mikuláše Trčky z Lípy, za svoji nevěru. O hlavu přišel i její milenec Zdeněk Šarovec.
Podle pověsti se však Kateřina scházela pouze se svým bratrem, který se vrátil z cest a ze zazdění jí pomohli ven věrní služebníci.
Kostra zazděné ženy se však našla při rekonstrukci nepříliš vzdáleného hradu Lipnice. I ten ve stejné době vlastnil pan Trčka. Mikuláš Dačický se prý při popisování této události přepsal o jedno písmeno (a podle všeho popletl i letopočty).
A k tomu nám hradní kastelán navíc povídal, že:
Paní Kateřina byla velmi laskavá ke všem svým služebníkům. Ti jí za její laskavost nejdříve nosili tajně zachovaným otvorem vodu a jídlo, aby ji udrželi při životě. Pán často odjížděl na cesty a toho brzy služebníci využili, aby paní ze zazdění osvobodili. Ta se pak ukryla ve městě u bratra. Náhoda tomu chtěla, aby právě ve chvíli, kdy se paní cítila již v bezpečí a procházela se po městském trhu, navštívil trh i její manžel. Když došlo k nevyhnutelnému setkání, manžel měl za to, že vidí ducha zazděné Kateřiny. Trefil ho šlak a když ho v zuboženém stavu dovezli zpět na Lichnici, již se neprobral a zemřel.

Tak to vyprávějí pověsti. Ovšem jak to bylo doopravdy, to už se těžko dozvíme.