WOLESCHKO občasník o mé rodině, událostech i místech s ní spojených, jakož i o Olešku a jiných krajích

robot pro kočku

Ano robot.
Ovšem robot pro kočku?
To je totiž tak: v chodbě je robot, protože v chodbě jsou kočkeni nejvíc, mají tam škrabadlo, výhled ze dvou pater z okna, schodiště na probíhání, zábradlí na prolejzání, pelechy dva, jídlo pití … co hrdlo ráčí. Proto je v chodbě nejvíc chlupů a proto robot jezdí dvakrát denně.
No jo, ale může se takovej robot pustit sám?
Nemůže. Leda by to měl v kalendáři a to nemá.
Takže když sedím v pracovně a najednou se robot sám od sebe rozjede a začne uklízet, je mi to divný.
A právem protože to tu ještě nebylo, aby si kočkeni po sobě uklízeli. Ale nedá se nic dělat. Je to tak. Kdo to byl, to už nevypátrám, ale jeden z těch mých kočkenů položil tlapu na tlačítko a pustil robota.
Jestli to bylo schválně nebo jen tak ze zvědavosti, to nevím.
V každém případě bylo tak jako tak potřeba uklidit.


ps …
Ha!
Mám ji!
Důkaz proveden civěním: Nemo na mě dneska civěl do dveří koupelny a tu se spustil robot dole v chodbě. Kromě Indy tu nikdo jiný nebyl. Z toho plyne, že Indy na to přišla a pouští robota sama.
Indiana bude mít ode dneška přízvisko Robotická.

pps …
Je to jinak … viz pozdější zápis v březnu