WOLESCHKO občasník o mé rodině, událostech i místech s ní spojených, jakož i o Olešku a jiných krajích

univerzální plyšmyš

Je-li něco něčím univerzálním, pak jest to bezesporu tvořeno četnými kompromisy, poněvadž mnohoúčelovost si vybírá daň v podobě ústupků. Univerzální nástroj má tedy spoustu vychytávek, ale pokud opravdu potřebujete kupříkladu pilu, tak ta z toho univerzálního nástroje se zakrátko začne jevit jako pouhá náhražka čili z nouze ctnost.
Ovšem týká se to opravdu všech mnohoúčelových objektů?
Toť otázka.
Kočkeni vlastní plyšmyš. Co je můjtysvěte na kusu plyše s provázkem místo ocásku univerzálního? Tak zní oprávněný dotaz.
Zde je k tomu manuál:
Plyšmyš, jak jsem tuhle popisoval, slouží k výuce aportování. Tedy je to učební pomůcka.
Plyšmyš, jak jsem též nezamlčel, se hodí na noc do postele. Čili slouží jako uspávadlo i probouzedlo v jednom.
Plyšmyš je pro kočkeny každodenním předmětem hry. Je tedy hračkou.
Plyšmyš mi kočkeni občas sami přinesou. Je to dar.
Plyšmyš je také objektem lovu a vychovává tak přirozené instinkty šelmy.
Plyšmyš je neustále přenášena v tlamě Indy nebo Nema (Indy nepoměrně častěji) a cvičí tedy jemnou motoriku úchopu.
Plyšmyš je předmětem k uschovávání. Má tedy vliv na uvědomění si vlastního majetku.
Plyšmyš je neustále někde objevována, čímž trénuje zvídavost.
A v neposlední řadě je plyšmyš denně topena v misce s vodou a následně sušena na topení. Účel tohoto konání mi doposud zůstal utajen, neboť plyšmyš topí kočkeni a resuscituju já. Snad by to mohla být jakási pobídka k týmové spolupráci.
Ale já na to jednou přijdu, proč kočkeni imrvére louhujou ve vodě tu jejich univerzální plyšmyš.