WOLESCHKO občasník o mé rodině, událostech i místech s ní spojených, jakož i o Olešku a jiných krajích

až zítra

… spím … kometa je toho původa … historku napíšu zítra … dobrou!