2018

slivovice léčivá

Teda ona mi máopatrnáHanička výslovně zakázala o tom psát, ale když to nikomu neřeknete, tak to zůstane jenom mezi náma.
Totiž: nějak se mémiléHaničce neudělalo dobře. Že prý jestli slyším, jak jí to v břiše bouří. Takhle prý jí to ještě nikdy nebouřilo. A že prý jí mám sundat shora tu slivovici, co jí tam máme jako léko lék. U nás je slivovice vůbec jenom na léčení. Tahle je od kamarádů a má sílu. Inu jak by neměla, když je z Moravy. A proto jí užáváme jako ten lék. Lahev tam je vždycky několik let, než se využívá. Tahle stojí na lince nahoře už přes rok, ta je nová. Je třeba ještě podoktnout, že máveseláHanička je zavilý abstinent a když si dá sklenku vína, je to svátek. Takže když už si přála š'ťopečku té slivovice léčivé, muselo jí být vážně zle. Ale pomohlo to. Pomohlo jí to tak, že si dala ještě jednu.
Já jsem cosi četl u stolu a Cyrda spala pod stolem. Když tu náhle Cyria zvedne hlavu a já taky. Cosi tu vrní. Jako velkej kocour když přede.
"Cyrdo?"
Koukla na mě: "Slyšíš to taky, pane?"
"Slyšim, Cyrdo. Tos' nebyla ty?"
A předlo to dál. Pravidelně. Jdeme se s Cyrdou podívat do síně. Na zemi pod schody leží máspícíHanička.
Málem se mi kousla pumpa: "Co .. co .. Haničko?!"
"Mmmmrrrrrrhhhhrrrr…"
"Jsi v pořádku?" ptám se a skláním se, abych zjistil co se děje.
"Hmmmrrrrrr…"
"Co se děje?"
"Teplouuuuškoooo…"
"Jseš v pořádku?"
"Ssseeem je všechny zabilaaaaa…."
"????"
"Niiisss …mii… neee-níííí …. teeplouššškoooo …."
No, asi dělá nějakou legraci …
"A to mě tuuu neeechááášššš???"
"Dyť mě vodháníš."
"Siii tuuu leeežžíímmm … a voniiii měěěě tuuu neeeeechaaajííí…"
"Aha!"
Teprve teď mi to došlo. Ty dvě šťopečky slivovice léčívé!
"Tak pojď, lehneš si ve světnici na kanape."
MáveseláHanička se začala smát, že jí nefungujou noooožžžiiiiškyyyy … ale nějak jsme se na to kanape dostali.
"Chiiiiii … mnněěě jeee teeeplouuuškooooo …. zzzaaabbb-iiiillliiiiiii vššššeeeeechnyyyyy … baaaasssiiiilyyyy….. chiiiiii …. neeboolíííí …. břřřííííííššš-šškkooooo neeee-booollíííí…vííí-ííšššš?"
"Teď už vím, ale si mě vyděsila!"
"Teeeplouuušškoooo … jééééé …. chiiii-íííí"
MévyléčenéHaničce bylo teploučko, všechny bacily slivovice léčivá pozabíjela a ještě jsme měli veselo. Jen to dlouho nevydrželo. Sotva za dvacet minut vliv švestek pominul a máuzdravenáHanička mi vyprávěla, že už je v pořádku, že se jí jen kápku motají nohy, ale že si to užila, to léčení.
No, já taky.