WOLESCHKO občasník o mé rodině, událostech i místech s ní spojených, jakož i o Olešku a jiných krajích

Event Horizon

Ony tyhlety události nejsou úplně časté a tudíž si je tu rád zaznamenávám. Zvlášť, když je něco poprvé.
Poprvé díky rychlému vývoji nových technologií se vědcům podařilo pomocí teleskopu velkého jako Země sama pořídit a v počítačích složit obrovské množství dat, které včera poprvé světu představili. Nepředstavovali ovšem data, ale za potlesku účastníků konference předvedli vůbec první snímek černé díry.
Podrobnosti a zdroj orázku jsou zde v odkazu. Je tam i obrázek na zvětšování.
Tož, tuhle je ten Horizont událostí, o kterém se tak často ve sci-fi píše:

eso1907a