WOLESCHKO občasník o mé rodině, událostech i místech s ní spojených, jakož i o Olešku a jiných krajích

na stránkách třídy

Elektronické učení, čili v moderní mluvě způsob výuky na dálku nazývaný e-lerning, nyní nabyl prudce aktuálního významu. Ostatně už jsem o tom minulý týden psal. A protože i učit se musí učit, učí se i učitelé, jak učit. Na dálku.
Chodí mi mailem úkoly, ty přeposílám Kačce, protože ona je nedostává, poněvadž Kačka není rodič, nýbrž žák, z čehož plyne, že není v rodičovském systému a úkoly tedy dostávat nemůže.
Tento systém se minulý týden pokusili učitelé změnit, což mělo přinést zjednodušení. Začali totiž zveřejňovat úkoly na stránce třídy a jen duplikáty pro kontrolu posílají rodičům.
A už je v tom zmatek.
Někdo pošle na všechny strany všechno, někdo jenom něco a jenom někam. A tak jsme měli včera s Kačkou vzrušenou debatu o tom, že už jí neposílám ty maily s úkoly.
"Ale vždyť to máš na stránkách třídy."
"Ale tam to není."
"Ale je, teď na to koukám."
"Není. Paní učitelka tam nedala přílohu."
"Dala, já ji tuhle mám."
"Nedala. Tady na třídních stránkách to není."

Jo, Kačka měla pravdu.
Zjednodušený systém způsobil, že je to celé složitější, protože jeden musí kontrolovat na dvou místech, co je obsahem zadání.
Inu, všichni se učíme.
Ale ono to nějak jde a ještě pár týdnů bude muset jít.
Nakonec se všichni naučíme používat i ten e-lerning.