2013

na prezidenta se houbou nehází

Naposledy mě k politickému zápisu na mém jinak striktně nepolitickém Ne(na)pravid(t)elném deníku donutil verbální výlev tehdy neúspěšného J. Paroubka (zápis: první emigranti 04.06 2006). Po necelých sedmi letech mi to nedá podruhé.
Funkce prezidenta je z mého pohledu především jakousi výkladní skříní společnosti, jeho pravomoce jsou nevelké, možnosti prosadit nějaké vlastní cíle v politice téměř nulové. O to víc by to měl být člověk, který svým životem i činy reprezentuje to nejlepší dostupné z nabídky platných a uznávaných morálních vlastností.
To je ovšem naivní a nedosažitelný ideál.
Ideálů dosáhnouti nelze a byť i jen se jim přiblížit je téměř nemožné. Daleko snažší je se jim vzdálit, překroutit je, přijmout ideály pokřivené a ty pak prohlásit za svatý grál a vytáhnout do boje za jejich naplnění. Účel světí prostředky - toť heslo ideálů nových. Toť heslo M. Zemana, kterého si destiprocentní většinou 55/45 včera zvolili ti, kteří mají v občance zapsánu českou státní příslušnost a přišli k volbám.
Už první slova na tiskové konferenci potvrdila, že Zeman bude po desetileté pauze pokračovat ve svém kurzu hulváta, který svými výroky uráží a ponižuje každého, který je v danou chvíli v zorném úhlu jeho zájmu. Přesně v duchu hesla účel světí prostředky. Přesně tak, jak to dělal v dobách, kdy se aktivně účastnil vrchlové politiky. Přesně tak, jak si ho pamatuji a jak se opět chová a chovat nepřestane. Proto jsem ho nevolil.
Proto pravím, že M. Zeman není mým prezidentem, neuznávám ho jako autoritu, nevážím si ho a stydím se za to, že člověk, který neumí praktikovat politickou funkci jinak, než černohumornými bonmoty, arogantními útoky a urážkami svých protivníků, byl zvolen prezidentem republiky, jejímž jsem i já občanem.
Kromě jiného se totiž domnívám, že jeho příklad a verbální projev spolu s heslem účel světí prostředky se v naší zemi zakoření daleko hlouběji, než tomu tak je nyní a logicky se stanou normou chování této společnosti.
Podaří se nám to vůbec někdy změnit? Přestaneme závidět sousedovi kozu a přát mu, aby mu chcípla, místo toho, abychom si z něj vzali příklad a zkusili to stejně jako on? Budeme někdy řádnými hospodáři a dokážeme myslet dál, než do letošní sklizně?
Těžko říct. Stále přítomní a M.Zemanem o podporu požádaní komunisti v nás řádné hospodáře přetavili v ukradených hutích na závistivé zloděje.
Můžeme s tím něco udělat?
Ti kdo chtějí, můžou. My s tím začínáme u našich dětí a máme to štěstí, že se společně pohybujeme mezi lidmi podobného názoru. V našem okolí je normou slušnost a úcta k druhému, byť by to byl protivník. Doufám a dělám všechno proto, aby to tak bylo i nadále a aby takové byly i naše děti. A proto, až jim ve škole pověsí Zemana na zeď vedle tabule, nebudu je nabádat, aby ten obraz srazili houbou. Přestože to není a nebude náš prezident, je to prezident a na prezidenta se houbou nehází. I když je to hulvát a nemáme ho rádi.