WOLESCHKO občasník o mé rodině, událostech i místech s ní spojených, jakož i o Olešku a jiných krajích

May the 4th

Včera bylo čtvrtého, dneska pátého … No a co má bejt, řeknete si, zejtra bude šestého, tak vo co de?
Nejde o nic, jen o to, že včera bylo toho čtvrtého. Čtvrtého května, což není nic podivného. Čtvrtého května bývá každý rok od zavedení juliánského kalendáře.
No jo, ale je tu ještě jeden pohled na věc. A to pohled anglicky mluvících. Stejně jako u nás, dá se datum v angličtině zapsat různým způsobem a právě jeden z nich je pro určitou skupinu veledůležitý. A to zápis formou May the 4th. Květen čtvrtého.
Některým už bude jasno a to těm, kteří například vědí, jakou barvu má světelný meč Luka Skywalkera. A teď už ví skoro všichni. A těm, kteří nikdy neslyšeli o Star Wars, přeci jen maličko napovím:
V pohádkách o tomhle vesmíru, kde se neustále vede bitva mezi světlou a temnou stranou, se ochránci právě té světlé strany síly nezdraví jen tak nějakým "dobrý den", ale přejí si "nechť tě síla provází".
A jsme u toho. Právě včera to bylo aktuální pro celou zeměkouli, neboť bylo čtvrtého května:
May the 4th be with you!