WOLESCHKO občasník o mé rodině, událostech i místech s ní spojených, jakož i o Olešku a jiných krajích

hádanka dubnová z března 2008

… tedy jsou-li to Cimrmanovy boty.
Ano, tato nesmrtelná věta obsažená v jedné z vědeckých přednášek cimrmanologů mě dnes vší svou silou dostihla. V jistém smyslu jsem stanul po boku věhlasných mystifikátorů v čele právě s nesmrtelným Járou Cimrmanem.
Přihodilo se totiž, že kdosi při vážném historickém pátrání objevil můj letitý zápis do deníku starý třináct let a poslal mi naň dotaz, což mě vedlo k prozkoumávání vrstev v archivu. Nemusel jsem naštěstí používat ani hloubkový izotopový detektor, ani škrabky či smeták a lopatku. Stačilo jen prohledat elektronický archiv a tu to bylo. Došel jsem až ke zmíněné vrstvě, která je předmětem mailu s dotazem, který mi dnes nad ránem v jednu hodinu třicet devět minut přišel.
V mém případě však šlo naprosto přesně určit i bez měření rozpadu radioaktivního uhlíku v organické nečistotě na podrážkách Cimrmanových bot den zápisu. Šlo o dvacátého sedmého března 2008. Ten den jsem zveřejnil toho roku třetí - březnovou hádanku. A v ní jsem dal velectěnému čtenářskému publiku na vybranou ze třech možných odpovědí. Ano, dvě z nabídnutých odpovědí byly jako obvykle jen přibližné, ale přesto možné. A jen jedna ze tří byla správná.
Laskavý čtenář, který při svém pátrání v oboru jeho zájmu nalezl v mém deníku tuto hádanku, ale neuhodl. Proto se mohl domnívat, že vlastním "fotografii nerealizované scény z posledního dílu Trnkovy Zahrady - Velryba Abyrlev, zachráněnou ze studia Čiklovka". Budiž mu však polehčující okolností, že fotografie z hádanky už před lety zmizela, čehož je příčinou několikanásobný upgrade aplikace, ve které píšu svůj deník. Jednotlivé upgrady během let používání jsem si tu vždy na stránkách popisoval velice rozladěn, protože díky vývoji aplikace se mi z deníku poztrácela většina starších fotografií včetně té hádanky.
Nu a mystifikace je na světě.
Ani po letech však neprozradím správnou odpověď, neboť to by pak nebyla ta správná hádanka. Nápovědou budiž to, že fotka z Trnkovy Zahrady to opravdu není, čímž zbývají už jen dvě možnosti.
Hádanku zvídaví čtenáři naleznou v archivu hádanek z roku 2008 zde.
Nu a na mně je, abych poděkoval laskavému čtenáři mého deníku za jeho dopis a jako takovou pěknou tečku za tím naším případem mu nabídl originál fotografie hádanky z
března roku 2008 zde:


abyrlev