WOLESCHKO občasník o mé rodině, událostech i místech s ní spojených, jakož i o Olešku a jiných krajích

vyjde Výprava Toma Bartona

Rubrika pro pamětníky už dlouho zeje prázdnotou. Nuže dnes to napravím zprávou pro pamětníky jak dělanou.
Těsně po válce (mám na mysli tu druhou světovou) začal vycházet časopis Vpřed, který zanedlouho komunisti zakázali ikdyž se Jaroslav Foglar, který za časopis zodpovídal, snažil a tu a tam vsunul na stránky Vpředu třeba i zmínku o Leninovi a Stalinovi. Ba dokonce poslal Rychlé Šípy na stavbu mládeže, což se docela málo ví a nebýt toho, že mám ty ročníky Vpředu po tatínkovi svázané v knihovně, taky bych to nevěděl. Stejně to nepomohlo a časopis kvůli svobodnému pohledu na svět zakázali budovatelé nesvobodného světa.
Dokud časopis vycházel, stihli na jeho stránkách vydavatelé kromě jiného otisknout i první část komiksu Výprava Toma Bartona, který napsal František Běhounek pod pseudonymem dr. Tomek. První část skončila v posledním čísle druhého ročníku v roce 1947. V dalším ročníku už se pokračování neobjevilo. A já jsem pak v těch starých sešitech marně pátral po tom, jak to dopadlo. Nevím to dodnes.
Až letos se objevila naděje, že se po dlouhých letech dozvím, jak Tom Barton v příběhu dopadl. Našel jsem totiž zmínku v edičním plánu nakladatelství Josef Vybíral na rok 2019, že letos vyjde soubor komiksů pod názvem
Výpravy do Ztracených světů a ten bude obsahovat i Výpravu Toma Bartona s poprvé vydaným jejím druhým dílem. Už se nemůžu dočkat. Pokud to dobře dopadne, měl bych mít už letos pohromadě konečně všechny obrázkové seriály, které jsem za mlada pročítal. Jsou pořád báječně dobrodružné.
A tuhle je pro připomenutí první a poslední stránka komiksu z původního Vpředu včetně úvodního sloupku, obsahu a závěrečné tiráže z posledního čísla druhého ročníku.

sloupek obsah

prvni

posledni


tiraz