WOLESCHKO občasník o mé rodině, událostech i místech s ní spojených, jakož i o Olešku a jiných krajích

dobrý voči

Pro pamětníky, kteří si vzpomenou na větu:
"Kdo uvidí nejdříve někde koně, získává bod!"
mám toliko zprávu, že nemaje koně, nemohu jim nabídnout ani onen bod. Nicméně hádanku bych nabídnout mohl. Ovšem současnou, nikoliv pro pamětníky.
A tedy:

Najdete na
letošním vánočním přání tvář smějícího se skřítka?

Jestli ano, máte … no … máte dobrý voči.
A my máme na zahradě toho skřítka.