WOLESCHKO občasník o mé rodině, událostech i místech s ní spojených, jakož i o Olešku a jiných krajích

pozor …!

Někdy se v tom člověk ocitne, ani neví jak. Prostě do toho šlápne a už se s tím nedá nic dělat. Pozdě bycha honiti a marno si říkat: kdybych si byl bejval dával pozor, nebyl bych teď musel čistit boty. V Praze jsou takové nástrahy doslova na každém kroku.
Nebudu tady rozebírat příčiny a původce tohoto nelibého koloritu pražských chodníků. Nemyslím, že by to mělo smysl.
Ovšem k nápravě směřujících opatření je spousta. Avšak pouze směřujících. Zatím je výsledek v nedohlednu.
Jedna z aktivit v této oblasti mě včera pobavila. Typicky po našem. Nedalo mi to a ihned jsme to musel zachytit rybím okem objektivu. Dalších slov netřeba.
Prohlédněte si obrázek, posuďte a pobavte se sami.