WOLESCHKO občasník o mé rodině, událostech i místech s ní spojených, jakož i o Olešku a jiných krajích

Noctuidae

Další záhada je možná rozluštěna. V červenci jsem tu uváděl obrázek čehosi, co se vyskytlo na fasádě domu. Ani jsem nemohl dát vybrat, o co by se mohlo jednat, poněvadž jsem neměl nejmenší tušení, co to je.
Nu a při jiné příležitosti jsem našel obrázek podobné věci - teď už vím, že tvora.
Jedná se pravděpodobně o nějakou můru z čeledi Noctuidae (můrovití). Jaké je její vlastní jméno, to se mi zjistit nepodařilo, ale už to, že se nejedná o suché listí s klacíkem uprostřed je objev.
Tak až někde budete šťourat do hromádky listí, dejte si pozor, může to být živočich.